emrah

Free Web site hosting - Freeservers.com

 

ERZURUMLU EMRAH

Erzurumlu Emrah, Erzurum Ilıca'nın Tanburacı köyünde doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1777-84 arası tarihleri verenler olduğu gibi, 1814-19 tarihleri arasını verenler de vardır. Eflâtun Cem Güney, 1190-1195 Hicri yılları arasında doğmuş olduğunu söylemektedir. Genç yaşlarda Erzurum'da bulunduğu ve Hâlidiye tarikatine intisab ettiği anlaşılmaktadır.  Bir şiirinde bu hususta şunları söylemektedir:

 

     ....

     Sende bulduk hâsılı/ şeyhim teâlallâhı biz

     Ey tarîkat bahrinin ummânı yâ Hâlid meded

     Destgîr_olsun sana/ her demde Allãhüssamed

 

 

     Bir başka şiirinde ise,

 

     Derî vâlâ-yı pîre/ nîçe yıllar hizmetim vardır

     Kitâb-ı/ aşkı tefsîr eylemeklik kudretim vardır

     demektedir.

 

     Trabzon, Kastamonu, Niğde, Sivas, Ünye, Niksar, Tokat, Çankırı gibi şehirlerde dolaşan Emrah, ömrünün sonuna doğru Niksar'a yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Niksar'ın Karşıbağ mahallesinin Tekke bayırı sırtındaki mezara defnedilmiştir. Mezar taşında 1271 (1854) tarihinde öldüğü yazılı ise de bu şüphelidir.  Ölümü için 1864 ve 1876tarihlerini  verenler de vardır. 1860'larda ölmüş olması en makul ihtimal gibi görünmektedir. 1986 yılında Niksar'daki türbesi yapılmıştır.

(Türbesinin fotoğrafı için http://www.unye.org/EMRAH:JPG linkini tıklayınız)