ISIM

ÜNYE ADI

Ünye'nin adı Latince ve Yunanca eski metinlerde İnaos, Oenes, Oinoe, Oinoie, Onea, Oenoe, Unieh, Unie, Unia gibi değişik şekillerde geçmektedir. Bazı kaynaklarda bunun bir hükümdar adı olduğu kaydedilmektedir. Eski metinlerde geçen bu isimlerin okunuşu da yine Ünye adına oldukça yakındır. Dolayısıyla son zamanlarda iddia edildiği gibi Ünye'nin eski adının "Oney" olduğu varsayımını doğru kabul etmek ve bunu adeta şehrin turistik adı haline getirmeye çalışmak vahim bir hatadır. Ünye'nin adı baştan beri hep Ünye idi.

Ana Sayfaya Dönüş